Vergoedingen

Fysiotherapie en het nieuwe zorgstelsel

Vanaf 1 januari 2006 krijgt iedereen die in Nederland woont of werkt verplicht dezelfde zorgverzekering. Deze zorgverzekering vergoedt de kosten voor het grootste deel van de gezondheidszorg. Dit deel wordt het basispakket genoemd. Het basispakket is voor iedereen gelijk en is hetzelfde als het ziekenfondspakket.

Basispakket vergoedt beperkt aantal gevallen

(1) fysiotherapie voor chronische aandoeningen vanaf de tiende behandeling (vraag uw fysiotherapeut en/of kijk op www.fysiovergoeding.nl voor de lijst met chronische aandoeningen) en
(2) fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar (maximaal 9 behandelingen per indicatie per jaar of volledig bij chronische klachten).
Voor de overige patiënten wordt fysiotherapie in de meeste aanvullende verzekeringen vergoed. De aanvullende verzekering is niet verplicht. U kunt in dit overzicht nagaan hoe in uw aanvullende verzekering de vergoeding van fysiotherapie is geregeld. Dit overzicht geeft alleen inzicht in de vergoeding fysiotherapie. Dat is slechts één aspect uit het aanvullende pakket van een verzekeraar. Wij raden u dan ook aan om het volledige vergoedingenoverzicht van een aanvullende verzekering te bekijken, en bij uw keuze niet alleen af te gaan op de vergoeding van fysiotherapie en de hoogte van de premie.
Informatie over het nieuwe zorgstelsel, de basispremie, de eigen bijdrage, de zorgtoeslag en antwoord op veelgestelde vragen vindt u op www.denieuwezorgverzekering.nl

Vergoeding: natura of restitutie

Als uw verzekeraar een contract heeft met uw fysiotherapeut kunt u ervoor kiezen dat de verzekeraar de fysiotherapiekosten rechtstreeks aan de fysiotherapeut vergoedt. Dit wordt betaling in natura genoemd. U kunt ook kiezen voor restitutie: u ontvangt een factuur van uw fysiotherapeut en kunt deze (deels) bij uw verzekeraar declareren. Wanneer u kiest voor restitutie is de tarievenlijst van belang: u kunt zo controleren of en hoeveel u zelf moet bijbetalen. Prijzen tussen verschillende fysiotherapeuten kunt u vergelijken door ze bijvoorbeeld telefonisch op te vragen bij verschillende praktijken bij u in de buurt. Wanneer uw fysiotherapeut geen contract met uw verzekeraar heeft, dan ontvangt u zelf de factuur die u (deels) kunt declareren bij uw zorgverzekeraar. De tarievenlijst is dan ook weer van belang.

Vrije tarieven; wat betekent dat voor u?

De overheid wil met een vrije markt de kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg versterken. Tot 2006 bepaalde de overheid de tarieven van een fysiotherapeutische behandeling. Nu bepalen fysiotherapeuten zelf hun tarief. Als een fysiotherapeut aantoonbaar betere service of kwaliteit levert, omdat hij registerfysiotherapeut is, dan kan er een hoger tarief gelden.

Tarieven Fysiotherapie m.i.v. 01-01-2019

Code Omschrijving Prijs
1000 Fysiotherapeutische zitting 29,50
1001 Fysiotherapeutische zitting met toeslag uitbehandeling 40,00
1100 Kinderfysiotherapie 42,00
1200 Manueeltherapeutische zitting 37,50
1201 Manueeltherapeutische zitting met toeslag uitbehandeling 47,50
1301 Groepsbehandeling (2 personen) 27,50
1302 Groepsbehandeling (3 personen) 24,75
1303 Groepsbehandeling (4 personen) 19,50
1304 Groepsbehandeling (5-10 personen) 15,50
1400 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 51,50
1401 Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek met aan huis toeslag 62,50
1850 Screening 9,50
1851 Screening met toeslag uitbehandeling 20,50
1860 Intake en onderzoek na screening 27,50
1861 Intake en onderzoek na screening met toeslag uitbehandeling 38,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 38,50
1870 Intake en onderzoek na verwijzing 27,50
1871 Intake en onderzoek na verwijzing met toeslag uitbehandeling 38,50

* De tarieven bij deze prestaties groepszitting zijn tarieven per 60 minuten; wanneer de duur van een groepszitting 60 minuten overschrijdt, wordt ook maximaal dit tarief vergoed.
**De prestatie psychosomatische fysiotherapie komt alleen in aanmerking voor vergoeding via de aanvullende verzekering.

Alle prijzen zijn in euro en onder voorbehoud.

Betalingsvoorwaarden

  • FysioVitae behandelt iedere patiënt, ongeacht de Ziektekostenverzekeraar.
  • U blijft als patiënt altijd verantwoordelijk voor de wijze waarop u verzekerd bent. Rekeningen die niet door de Ziektekostenverzekeraar vergoed worden, moeten door u betaald worden.
  • Als u een aanvullende verzekering heeft voor fysiotherapie bij een Ziektekostenverzekeraar waar FysioVitae een contract mee heeft afgesloten, dan is de prijs zoals in het contract is opgenomen en kan FysioVitae rechtstreeks bij de Ziektekostenverzekeraar declareren. (Let op: vaak is er wel een maximaal aantal behandelingen dat wordt vergoed.)
  • Als u geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft, dan krijgt u een nota voor de behandeling volgens de tarievenlijst ( zie Tarieven onder Vergoedingen )
  • Als u wel een aanvullende verzekering voor fysiotherapie heeft maar met een niet voldoende dekking voor alle genoten behandelingen, krijgt u eveneens een nota als blijkt dat uw verzekering deze niet vergoedt. Deze nota kunt u dan niet meer bij uw Ziektekostenverzekeraar indienen. Een reden om goed uw polisvoorwaarden te kennen aangaande het vergoedingsbeleid van uw verzekeringsmaatschappij, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.
  • De gehanteerde prijzen in bovenstaand geval zijn overeenkomstig de tarieven zoals contractueel afgesproken tussen Ziektekostenverzekeraar en FysioVitae.
  • Indien u verhinderd bent om een gemaakte afspraak na te komen, dan dient u uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling deze afspraak af te zeggen. Als u dit niet doet dan brengt FysioVitae u 100% van het tarief (overeenkomstig de tarieven zoals contractueel afgesproken tussen Ziektekostenverzekeraar en FysioVitae of volgens de tarievenlijst in het geval u in het geheel niet verzekerd bent) in rekening.
  • De nota’s van FysioVitae dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Blijft de betaling binnen de genoemde tijd uit, dan verkeert de patiënt in verzuim met ingang van de 31e dag na factuurdatum.
  • Indien de patiënt in verzuim verkeert, is FysioVitae gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel derden daarmee te belasten. Alle met de incasso van de nota’s gemoeide kosten (met inbegrip van de buitenrechtelijke incassokosten) komen voor rekening van de patiënt.
  • In ieder geval zal altijd eerst een betalingsherinnering gestuurd worden.

Voor elke aandoening een passende fysiotherapeut.

Maak kennis met ons team en vind de juiste specialist voor uw klacht of maak direct een afspraak en wij zorgen dat u bij de voor beste specialist terecht komt!

Maak direct een afspraak