Kinderfysiotherapie

Bewegen is van groot belang voor de ontwikkeling van een kind. Dat kinderen vaardigheden als bijvoorbeeld, kruipen, lopen, springen, huppelen ontwikkelen is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig en andere kinderen zijn misschien angstig, geremd of gespannen tijdens het bewegen.

Kinderfysiotherapie


De kinderfysiotherapeut is gespecialiseerd in het behandelen van kinderen van 0 tot 18 jaar met een achterstand in hun bewegingsontwikkeling of met problemen van bewegingsvaardigheden .Het probleem kan dus zowel op lichamelijk als sociaal-emotioneel vlak liggen en kan grote gevolgen hebben voor het kind. Door een moeizaam verloop van de motorische ontwikkeling kan het kind onzeker worden of een negatief zelfbeeld creëren. ​

De kinderfysiotherapeut werkt samen met de kinderen (en eventueel met ouders en leerkrachten) om ze weer beter te laten functioneren. Daardoor kunnen ze bijvoorbeeld op school weer meespelen, of hebben zij meer kans op succes bij sporten. ​

Maakt u zich als ouder of verzorger ongerust over de (motorische) ontwikkeling van uw baby of kind dan kunt u bij ons terecht. Ook artsen (specialist, huisarts, consultatiebureau, GGD) of leerkrachten kunnen aangeven dat de ontwikkeling van uw kind moeizaam verloopt en kunnen u adviseren om naar de kinderfysiotherapeut te gaan.


Kinderfysiotherapie


Baby's 0-2 jaar


 • Motorische ontwikkelingsachterstand; op een bepaalde leeftijd nog niet kunnen rollen, kruipen, zitten, staan of lopen
 • Asymmetrische houding of voorkeurshouding
 • Scheef en/of afgeplat hoofdje (plagiocephalometrie)
 • Huilbaby
 • Pre – dysmature kind (te vroeg geboren)
 • Slappe of zich overstrekkende zuigeling
 • Billenschuiver of tenenloper
 • Aangeboren of verworven aandoeningen (bijvoorbeeld Cerebrale Parese, Erbse Parese, Spina Bifida)

Peuters 2-4 jaar


 • Motorische ontwikkelingsachterstand; moeite met het uitvoeren van grove en/of fijne motorische vaardigheden
 • Struikelen en vallen
 • Afwijkend looppatroon; tenenloper
 • Lage of hoge spierspanning
 • Afwijkende stand van voeten en/of benen
 • Pijn bij bewegen
 • Bewegingsangst
 • Orthopedische problemen
 • Aangeboren en verworven aandoeningen waardoor de ontwikkeling van het bewegen wordt belemmerd (o.a. Cerebrale Parese, Erbse Parese, Spina Bifida, jeugdreuma, luchtwegaandoeningen, spierziektes)

Schoolgaande kinderen 4-18 jaar


 • Motorisch achterblijven ten opzichte van leeftijdsgenootjes
 • DCD: developmental coördination disorder (onhandige motoriek)
 • Afwijkend looppatroon
 • Schrijfproblemen
 • Sensomotorische problemen
 • Verkeerde lichaamshouding
 • Gedragsproblemen en pervasieve ontwikkelingsstoornissen (ADHD, autisme)
 • Lage of hoge spierspanning
 • Hoofdpijnklachten
 • Hyperventilatie
 • Orthopedische problemen
 • Scoliose (scheefstand van de wervelkolom)
 • Sportblessures
 • Revalidatie na trauma, operatie of chemokuren
 • Conditiezwakte ten gevolge van een handicap, chronische ziekte of obesitas
 • Aangeboren of verworven aandoeningen waardoor de ontwikkeling van het bewegen wordt belemmerd (bijvoorbeeld cerebrale parese, Erbse parese, luchtwegaandoeningen, jeugdreuma, spierziekte)Voor elke klacht of aandoening een passende therapeut

Maak een afspraak bij de gespecialiseerde therapeut.