COVID-19 Revalidatie

Het is inmiddels algemeen bekend dat besmetting met het coronavirus een flinke aanslag kan zijn op het lichaam, zowel voor mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen als voor mensen die de ziekte thuis hebben doorgemaakt. Patiënten die zijn genezen van het corona infectie, zijn nog niet hersteld. Een deel van deze patiënten heeft (langdurig) klachten zoals vermoeidheid en kortademigheid. ​

Om het normale leven weer op te pakken kan een revalidatietraject van grote meerwaarde zijn. Daarom is er nu een behandelprogramma, van het Chronisch Zorgnet, dat zich richt op patiënten die bij hun herstel fysiotherapeutische zorg nodig hebben. Deze wordt uitgevoerd door de hiervoor getrainde longfysiotherapeuten.


Voor elke klacht of aandoening een passende therapeut

Maak een afspraak bij de gespecialiseerde therapeut.